Skolledning

Johan Edelsvärd

Rektor

Telefon: 070-6655544

Epost: Johan.edelsvard@mimerskolan.se

Ida Svensson

Biträdande Rektor

Telefon: 070-6283663

Epost: ida.svensson@mimerskolan.se

Expedition / Skolsköterska / Speciallärare

Camilla Jonsson

Skolsköterska

Telefon: 060-785 59 05 mobil 073-2096528

Epost: camilla.jonsson@mimerskolan.se

Jan Wasilevski

Vaktmästare & IT

Telefon: 073-2096527

Epost: jan.wasilevski@mimerskolan.se

Jonatan Ekedahl

Administration och ekonomi

Telefon: 060-661720

Epost: jonatan.ekedahl@mimerskolan.se

Lill Mimer (Årskurs 4-5)

Helena Ericsson Larsson

Handledare 4:1

Epost: helena.e.larsson@mimerskolan.se

Anja Starrin

Handledare 4:2

Epost: anja.starrin@mimerskolan.se

Maria Mähler Faxéus

Handledare 4:3

Epost: maria.faxeus@mimerskolan.se

Monica Gäfvert Jonsson

Handledare 4:4

Epost: monica.gafvert@mimerskolan.se

Anna Sjöström

Handledare 5:1

Epost: anna.sjostrom@mimerskolan.se

Malin Dahlstedt

Handledare 5:2, Lärare Ma/NO

Epost: malin.dahlstedt@mimerskolan.se

Felicia Hamrin

Handledare 5:3

Epost: felicia.hamrin@mimerskolan.se

Ove Mattsson

Handledare 5:3

Epost: ove.mattsson@mimerskolan.se

Veronica Hansson Viking

Handledare 5:4

Epost: veronica.hansson@mimerskolan.se

Stor Mimer (Årskurs 6-9)

Maria Olsson


Epost: maria.olsson@mimerskolan.se

Tyska

Ewa Forell


Epost: ewa.forell@mimerskolan.se

Sofia Wallgren


Epost: sofia.wallgren@mimerskolan.se

Lotta Börlin


Epost: lotta.borlin@mimerskolan.se

Svenska / Eng

Sandra Söderberg


Epost: sandra.soderberg@mimerskolan.se

Spanska

Maria Diallo


Epost: maria.diallo@mimerskolan.se

Michael Carlson


Epost: michael.carlsson@mimerskolan.se

Idrott & hälsa / resurs

Linn Eriksson


Epost: linn.eriksson@mimerskolan.se

Idrott & hälsa

Viveca Carlsson

Handledare 6:1

Epost: viveca.carlsson@mimerskolan.se

Svenska

Anna Undén

Handledare 6:2

Epost: anna.unden@mimerskolan.se

Anna Öhrström

Handledare 6:3

Epost: anna.ohrstrom@mimerskolan.se

Maria Eriksson Fors

Handledare 6:4

Epost: mia.fors@mimerskolan.se

Ewa Färnstrand

Handledare 7:1

Epost: ewa.farnstrand@mimerskolan.se

Therese Dahlen

Handledare 7:2

Epost: therese.dahlen@mimerskolan.se

Gordon Tuck

Handledare 7:3

Epost: gordon.tuck@mimerskolan.se

Liisa Laitinen

Handledare 7:4

Epost: liisa.laitinen@mimerskolan.se

Johanna Larsson

Handledare 7:4

Epost: johanna.larsson@mimerskolan.se

Christer Starrin

Handledare 7:4

Epost: christer.starrin@mimerskolan.se

Idrott& Hälsa

Mikael Eklöf

Handledare 8:1

Epost: micke.eklof@mimerskolan.se

Erik Åhslund

Handledare 8:2

Epost: erik.ahslund@mimerskolan.se

Åsa Näsman

Handledare 9:1

Epost: asa.nasman@mimerskolan.se

Lizette Ljungsparr

Handledare 9:2

Epost: lizette.ljungsparr@mimerskolan.se

Specialpedagog

Magnus Caro

Handledare 9:3

Epost: magnus.caro@mimerskolan.se

Hanna Bergström

Handledare 9:4

Epost: hanna.bergstrom@mimerskolan.se

Skolbespisning

Eva Forslund

Kökschef

Telefon: 060-120818

Epost: eva.forslund@mimerskolan.se

Anna-Karin Björkström

Skolbespisning

Epost: anna-karin.bjorkstrom@mimerskolan.se

Wanna Eriksson

Skolbespisning

Epost: wanna.eriksson@mimerskolan.se

Mimerklubben / Resurs / Elevcafé

Sara Hallberg

Elevcafé

Epost: sara.hallberg@mimerskolan.se

Lena Strandberg

Mimerklubben samt resurs

Telefon: 060-661721

Epost: lena.strandberg@mimerskolan.se

Daniel Ekman

Resurs/Mimerklubben

Epost: daniel.ekman@mimerskolan.se

Helena Görsch Borggren

Mimerklubben samt resurs

Telefon: 060-661721

Epost: helena.borggren@mimerskolan.se

Venera Rexhi

Resurs

Epost:

William Wellén

Fritids och resurs

Epost: