Personalen har ordet..

I tema "Jag och vi AB" som var höstens första tema arbetar vi med värdegrund och gruppstärkande aktiviteter för att lära känna varandra och oss själva lite bättre. Syftet är att bygga ihop handledargrupperna, årskursen och 4-5 för att vi ska få bästa möjliga klimat och studiero. Alla elever - Läs mer...
av Helena Görsch Borggren - Mimerklubben samt resurs
Läs fler tankar från personalen..