Personalen har ordet..

På Lillmimer flödar kreativiteten då vi är "ute på Upptäcksresor" och forskar om olika upptäckare, det är tema "Upptäckarna" som gäller!
Vår avslutande vecka har vart lärorik och innefattat både besök på MittUniversitetet där vi fått vara med i labbsalar, fått föreläsning och se samband mellan M - Läs mer...
av Helena Ericsson Larsson - Handledare 6:2Handledare 5:1
Läs fler tankar från personalen..